Gazal Gujarati Poet's Corner Writers Space

ક્યારેક જોરદાર  વરસી 

ક્યારેક જોરદાર વરસી જાય
ક્યારેક ભારોભાર તરસી જાય

પ્રેમ મારો છે સાવ મેઘ જેવો
ગરજે ને પાછો ફસકી જાય

પારો છે પ્રેમ ને હું છું હાથ
પકડવાં જાઉં ત્યાં ફસકી જાય

કામધેનુ છો તું એ સાચું પણ
વારેવારે પ્રેમ કાં વસુકી જાય

પથર બનું હું કાન્હાનાં હાથનો
પ્રેમનેય કહો એ ય મટુકી થાય

પ્રેમનો માર્ગ જ એવો લપસણો
પગ ના મુકું તોય લપસી જાય

ઓગાળું જાત પણ શર્ત એટલી
એને કહો એ જાદૂ જપ્પી થાય

તું મારો કે હું તારો એ છે વિવાદ
કયામતે જ હવે એ નક્કી થાય

~ મિત્તલ ખેતાણી

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.