Gazal Gujarati Poet's Corner

ડગર ડગર મચાન છે

ડગર ડગર મચાન છે,
શિકાર પણ સભાન છે.

જીવન તો એક સીમ છે,
દરેક જણ કિસાન છે.

સડક સડક ગુનાહ છે,
તમામ બેજુબાન છે.

કુટેવ ઊંચ-નીચ,ને-
મનુષ્ય સૌ સમાન છે.

સંબંધ તોડફોડની,
ગલી ગલી દુકાન છે.

નજર નજર ધનૂષમાં,
જુદા જુદા નિશાન છે.

~ સિદ્દીક ભરૂચી

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.