Geet Gujarati Poet's Corner

વાતમાંથી વાત જડી

વાતમાંથી વાત જડી આજે અલબેલી
કહું છું તને પહેલવેલ્લી રે બેની..

ફૂલોને જોઈને વરસી રહી છે જાણે
રંગ ને સુગંધની હેલી રે બેની…
વાતમાંથી..

ઝાકળ શરમાઈને ઉડી પળવારમાં
સૂરજને જોઈ થઈ ઘેલી રે બેની..
વાતમાંથી..

વરસાદી વાછટની સામે એક થઈને
તરણાંએ કાઢી તાજી રેલી રે બેની..
વાતમાંથી..

હોઈએ ત્યાં મહોરવાની હામ ટકી રહી છે
જોઉં છું જ્યાં વાડ સંગ વેલી રે બેની..
વાતમાંથી..

ઝરણાંના ખળખળમાં એવું સંભળાયું
જાતરા નથી કંઈ સહેલી રે બેની..
વાતમાંથી..

હૈયાને હાથમાં કેમ કરી રાખવું?
વાયરો ખખડાવે છે ડેલી રે બેની..
વાતમાંથી..

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા
(આગામી ગીત સંગ્રહમાંથી)

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.