બહુ જ કઠિન છે અહીં સરળ હોવું

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મૃગજળોનાં વિશ્વમાં જળ હોવું
બહુ જ કઠિન છે અહીં સરળ હોવું

ગુમાવવા પડે છે મિત્રો ને સ્વજનો
નિષ્ફળ કર્મ જ છે સફળ હોવું

અમર થવું છે? તો વધાવો ઘટનાને
લીલુડાં માથાંનું શ્રીફળ હોવું

સમતા પણ ક્યાં હોય છે હાથવગી
સ્થિર ભાવ જ છે ચંચળ હોવું

દ્વંદ્વ સત્ય કે જીતનો પજવે કળિયુગે
આ ભવે સ્વીકારી લો નિષ્ફળ હોવું

ન પ્રિય જગમાં કે ન જાય મડદાં સાથ
જીવન જેવું અઘરું જ છે કફન હોવું

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.