આવી આવી રે રૂડી ધન્યતેરસ રે લોલ

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

ધન્ય તેરસ

આવી આવી રે રૂડી ધન્યતેરસ રે લોલ
લક્ષ્મીકૃપા તારી બધે વરસજે રે લોલ

વિદ્યા ને શાંતિ સાથ,મૂર્ધન્યતેરસ રે લોલ
ઝેરું પ્રેમના મેળવણે, ગોરસ અનન્યતેરસ રે લોલ

પ્રગટાવી દિવા અંતર કરું કસુંબો રે લોલ
આવે ધન્વંતરિ લઇ અમૃતનાં કુંભો રે લોલ

ખાતાં સુલટાવે સૌના મારો સાયબો રે લોલ
જમાં હું,લાગું એને કેવી સુરસ રે લોલ

જોડી થઇ આવો સરસ્વતી,લક્ષ્મીજી રે લોલ
સાથિયોં પૂર્યો હરખનો, માતાજી રે લોલ

‘ભલે પધાર્યા’ દિલે લખી,શુકનજી રે લોલ
લાભ સાથ શુભ,શુધ્ધની ય તરસ રે લોલ

ઘર સજ્યું એમ સજે સૌનું આયખું રે લોલ
સેંથો હસતો ને માવતરનાં આશ્રયું રે લોલ

કૂખ સલામત ને,ના બાળ તરસ્યું રે લોલ
એવાં મીઠાં આશિષથી આજ વરસ ને લોલ

આવી આવી રે રૂડી ધન્યતેરસ રે લોલ
લક્ષ્મીકૃપા તારી બધે વરસજે રે લોલ

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.