સરદાર તમે આવો ને

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

સરદાર જન્મ તિથિએ…

સરદાર તમે આવો ને

સરદાર તમે આવો ને
માતૃભાષાને વિસરાવી અંગ્રેજીએ
મા ને ઘેરેલાં વિદેશીઓને ભગાવો ને
સરદાર તમે આવો ને

ધર્મ,જાતિ,રાજ્યમાં વહેંચાયેલાં ભારતને
શિસ્ત,એકતા,મનોબળનાં પાઠ ભણાવો ને
સરદાર તમે આવો ને

‘યદા યદા હી ધર્મસ્ય’ વચન ભુલ્યો કાન
લાખો દુર્યોધનો,શિખંડીઓને હરાવોને
સરદાર તમે આવો ને

મા ભારતી હવે છે અલગ બેડી ઓમાં
રાજમાર્ગ આઝાદીનો ફંટાયો કેડીઓમાં
તમે હતાં ગૃહમંત્રી તો ગૃહશત્રુઓથી
ભારત ની પ્રજાને બચાવોને
સરદાર તમે આવો ને
સરદાર હતાં ને હોય એક જ

‘છોટે સરદાર’ સ્વયંભૂ થયાં કેટલાંય
‘અસરદાર’ સરદાર હોય એક જ
‘ખોટે સરદાર’ બન્યાં પ્રપંચી કેટલાંય
ચાણક્ય તમે,સાચાં ચંદ્રગુપ્ત ને બનાવો ને
સરદાર તમે આવો ને

સામ-દામ-દંડ-ભેદથી નીતિ કરી તમે કૂટ
લાલ આંખે,સત્યની શાખે તમે મીટાવી ફુટ
ગાંધીજીનાં એક ઈશારે તમે ઠુકરાવ્યૂ સિંહાસન
સૌ પક્ષો રાષ્ટ્રનાં, તમે રાજ…

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.