Filmystan Gujarati Writers Space

એજન્ટ સાઈ શ્રીનિવાસ અથરેયા (એજન્ટ સાઈ) – શેરલોક હોમ્સનો એક નવો જ અવતાર

એજન્ટ સાંઈનો એક મિત્ર છે જે પત્રકાર છે તે તેને નેલોરના રેલ્વે ટ્રેક નજીક એક વણઓળખાયેલી લાશની તહકીકાત શરુ કરે છે, ત્યાં એને બીજી પણ ઘણી જાણકારી પ્રાપ્ત થાય છે.