હવે પાછો તું આવી જાને કાન્હા

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

હવે પાછો તું આવી જાને કાન્હા
વાદો તારો તું નિભાવી જાને કાન્હા

તે કિધું તું કે જન્મીશ હું યુગે યુગે
સજજનોને તું બચાવી જાને કાન્હા

ગાયો તારી રખડે રસ્તે ને કપાય પણ
ગોવાળધર્મ તું બજાવી જાને કાન્હા

પોતાનાં જ ગોવર્ધનો નીચે દબાયાં સૌ
ટચલી આંગળી તું ઉઠાવી જાને કાન્હા

સુદામા તારો અટવાયો નોકર શાહીમાં
દ્વારે આવીને તું ચલાવી જાને કાન્હા

વાંસળી સૂર થયો છે બહેરો કળીયુગે
હવે સુદર્શન તું ચલાવી જાને કાન્હા

પાંડવોને ય હવે ખપે માત્ર અક્ષોહીણી
તારું મહત્વ તું સમજાવી જાને કાન્હા

તારાં જ ભકતો લડે છે તારાં જ નામે
યાદવાસ્થળી તું અટકાવી જાને કાન્હા

સટૃો, કુસંગ, લાલચ છે અધોગતિનું મૂળ
યુધિષ્ઠરને સત્ય તું બતાવી જાને કાન્હા

વિભીષણ જેમ કર્ણ, ભીષ્મ કરે છે પક્ષપલ્ટો
સતાનું નવું ગણિત તું સમજાવી જાને કાન્હા

કોરોના, ભૂકંપ, યુધ્ધથી ત્રાહિમામ છે વિશ્વ
રામ રાજય પાછું સ્થાપી જાને કાન્હા

~ મિતલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.