ફરતા’તા હાથમાં  લઈ હાથ

Anjana Goswami - Anjum Anand - Gujarati Poet - Sarjak.org

ફરતા’તા હાથમાં લઈ હાથ તને યાદ છે?.
આપણો એ જૂનો સંગાથ તને યાદ છે?.

આંખોમાં ઓરતાઓ શમણા થઇ સ્ફુરતા,
મીઠા સહવાસ માટે કેટલુંય ઝુરતા,
સપનામાં ભીડેલી બાથ તને યાદ છે?.
આપણો એ જૂનો સંગાથ તને યાદ છે?.

સાત સાત જન્મોના કોલ દીધા આપણે,
સંગ સંગ જીવવાના સમ લીધા આપણે ,
મનથી મેં માન્યો’તો નાથ તને યાદ છે?.
આપણો એ જૂનો સંગાથ તને યાદ છે?.

ભીના સંકેલ્યા’તા લાગણીના ખેલને ,
પળમાં વિખેર્યા’તા સપનાના મ્હેલને,
સંમતિથી છોડયો’તો સાથ તને યાદ છે?.
આપણો એ જૂનો સંગાથ તને યાદ છે?.

– અંજના ગોસ્વામી ‘અંજુમ આનંદ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.