આ હદયકિતાબ ખુલ્લી મૂકવા

Anjana Goswami - Anjum Anand - Gujarati Poet - Sarjak.org

આ હદયકિતાબ ખુલ્લી મૂકવા જેવી નથી,
છે ઘણીયે વાત મનમાં, બોલવા જેવી નથી.

ડંખ મારે જો સતત સંબંધ તમને ઉમ્રભર,
યાદ એ સંબંધની પણ રાખવા જેવી નથી.

જે જુએ તે બસ ફિદા થઇ જાય એના રૂપ પર,
કેમ માનું છોકરી તે ચાહવા જેવી નથી.

એક પૂરી જો કરો ત્યાં બીજી ઊભી થાય છે,
બાળકોની જીદ પણ બહુ માનવા જેવી નથી.

મોતને મુઠ્ઠીમાં રાખી રોજ દરિયે જાય છે,
આપણી આ જિંદગી શું ખારવા જેવી નથી?

– અંજના ગોસ્વામી ‘અંજુમ આનંદ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.