હોય સરળ કે બરછટ

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

હોય સરળ કે બરછટ ઘણું, પડવાની અસર પક્ષપાતની.
સીધા સરળ શબ્દોને અહી નડવાની અસર પક્ષપાતની.

રેલાવે સુરજ આભેથી એના કિરણોને બધે એક સમાન,
હોય મહેલ કે ઝુંપડી, નાં પડવાની અસર પક્ષપાતની.

છે શ્વાસોનો મહિમા બધો, જેની ભીતર આવનજાવન છે,
થાય નશ્વર દેહ પછી, નાં નડવાની અસર પક્ષપાતની.

ગમતું મળે મુખ મલકાય, જો દુઃખ આવે ચિરાય છાતી,
સમજદારી લેશે જન્મ, નાં જડવાની અસર પક્ષપાતની

દાન ધરમ થી માન મળે, મંદિરમાં જગ્યા ખાસ સચવાય,
એવા ભેદભાવની ક્યા ઈશ્વરને અડવાની અસર પક્ષપાતની

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.