હમેશાં મુખવટાની આડ લઇ

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

હમેશાં મુખવટાની આડ લઇ સુખ દુખ છુપાવે છે ચહેરો
હસીની ઓથ લઇ કાયમ દિલે આનંદ આપે છે ચહેરો

સદા પ્રેમાળ ભાવેએ બધાની માવજત દિલથી કરે છે .
જરા વાંકી નજર જોતા જ કાતિલતા બતાવે છે ચહેરો

ખુશી જો હોય તો વિહવળ બની દીવાનગી દે છે ચહેરો
વિરહમાં આંસુથી તરબોળ શમણાને સજાવે છે ચહેરો

બની ભોળૉ મહોબતમાં જિગર આખું ભેલાડી જાય છે
કદી ચાલાક થઇને ભરબજારે હાથ ઝાલે છે ચહેરો

ભરે ક્યારે ઉદાસી સાથ આખો દાયરો આંખો મહી
કદી તો લોકની ટીકા, છતા દિલથી હસાવે છે ચહેરો

કરો બસ યાદ સહુ એની હયાતીમાં ચહેરે સ્મિત રાખી
મર્યા ને બાદ બસ ફોટો બની કેવો રડાવે છે ચહેરો

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.