સૂકા થડમાં ફરી લીલાશ

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

સૂકા થડમાં ફરી લીલાશ આણી ખૂશ થાવાનું
ભૂલીને કાલ, ચાલો આજ માણી ખૂશ થાવાનું

ના લાગે ભાર સપનાનો રહે જો આંખ ખોલેલી
છે સુખદુખ જોડિયા બ્હેનો, એ જાણી ખૂશ થાવાનું

ઉગ્યાં બાવળ જગતમાં ચોતરફ પણ શાંતિ છે મનમાં
ફૂલોથી મ્હેકતાં જગની છું રાણી ખૂશ થાવાનું

આ શબ્દોનું જોર છે તલવાર કરતા પણ અણીયાણું
વંચાઈ આંખમાં જો મૌન વાણી ખૂશ થાવાનું

જીવન કાંઇ નથી, છે શ્વાસની ખાલી એ માયાજાળ
એ ફુગ્ગામાં હવા જાણે સમાણી ખૂશ થાવાનું

છો માણસ એમ કહેવા, આટલા કાં ઘમપછાડાઓ?
વહે જો આંખથી ક્યારેય પાણી ખૂશ થાવાનું

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.