સૌંદર્ય તો આંખો

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

સૌંદર્ય તો આંખો વડે પીવાતો નકરો શરાબ છે સાકી
ઉતર્યા પછી એ નશો જણાશે ઠાલો આભાસ છે સાકી

પૂછો ભલા એ બાગ ને કે પાનખરમાં શું હાથ આવે
ત્યાં મુરઝાતા ફૂલો ને ખરતા પાનાંનો આવાસ છે સાકી.

ઉગતો સુરજ અને જનમ લેતી જીંદગી બેવ સરખા,
સાંજ ગણગણે કાનમાં ને લાગે આખરી શ્વાસ છે સાકી

જાણીને શું કરશો સુરદાસ કેમ ચાકડે ચડાવશે ગાર ને?
વિના આંખે એણે પ્રેમનો કાઢયો મઝાનો ક્યાસ છે સાકી

છેલ્લો જામ ભરતી વેળાએ તું થોડું સ્મિત ભરજે સાકી
ખુશી છલકે કે ગમ હોય તારા સાથની આસ છે સાકી

શું ફર્ક પડે છે, કાનાને હાથમાં બંસી હોય કે સુદર્શન
હોઠે કાયમી છલકી જાતી બંસીની પ્યાસ છે સાકી

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.