સબંધની પરિભાષા

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

માની આંખોનો પ્રેમ એટલે ફૂલ અને સુગંધનો સબંધ.
તેને અલગ કરવું ના શક્ય બને?
જો આવો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો ફૂલ નિચોવાઈ જઈને પણ સુગંધ સાચવી જાય છે.

પિતાની આંખોનો પ્રેમ એટલે ઉડાન અને પંખ.
પાંખો વગર ઉડાન ના શક્ય બને?
પોતે જીવનભર ફડફડતાં રહે પણ બચ્ચાઓને ઉંચી ઉડાન ભરતા શીખવી જાય છે.

દોસ્તની આંખોનો પ્રેમ એ દુઃખ અને આંસુનાં બંધ.
દુઃખમાં નિમંત્રણ આપવું ના શક્ય બને?
આમંત્રણ વગર દોડી આવે. કદીક હાથ લંબાવી કે સથવારો આપી સુખ ઉમેરી જાય છે.

પતિ પત્નીની આંખોમાં પ્રેમ એ પ્રકાશ વિના આંખ અંધ.
ઉજાસ વગર દેખવું ના શક્ય બને?
વિના એકમેક જીવનપથ ના સ્પષ્ટ કળાય, સાથ રહી સુગંધ, ઉડાન, સુખ સર્વ અર્પી જાય છે.

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.