મન ગોકુલ મન જ વ્રજમંદિર

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મન ગોકુલ મન જ વ્રજમંદિર
મન કુષ્ણ મન જ રાધા ગોપી
મન રામ મન જ રાવણ
મન સુખીયા મન જ દુ:ખીયા
મન જ સવાલ મન જ જવાબ
મન જ તાળુ મન જ ચાવી
મન સજઁન મન જ વિસજઁન
મન કતાઁ મન જ ભોગ્તા
મન કુદરત મન જ પ્રકૃતિ
મન શિવ મન જ જીવ
મન સ્વસ્થ મન જ બીમાર
મન પ્રકાશ મન જ તિમિર
મન આશા મન જ નિરાશા
મન કાજલ’ મન જ કિરણ.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.