મારી કવિતાની પ્રશંશા

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મારી કવિતાની પ્રશંશામાય તારી વાત લઇને આવશે
હું મૌનની આગોશમાં સરતી રહું તો યાદ લઇનેઆવશે

સૂરજ ડૂબે છે રાતમા,અંધારૂ વળગી જાય છે બિન્દાસ્ત થઇ
વ્હેલી પરોઢે સૂર્ય ઉગતા રાત માટે ધાત લઇને આવશે

રસ્તે અજાણે મુંઝાય મન તો હું સુગંધી યાદની સાથે ફરૂં
સંબંધ ખોટા છોડશો તો સત્ય પણ બારાત લઇને આવશે

આપ્યુ નથી સરનામુ ભૌતિક સ્થળનુ હું જ્યા રહું છુ કાયમી
યાદોની ફોરમ પોસ્ટ સરનામા વિના સૌગાત લઇને આવશે

દરિયો છુપાયો છે નયનમા જિંદગીમાં મૌજની ધારા બની
મઝધારમાં અસ્તિત્વ ખોવાતા કિનારે લાશ લઇને આવશે

આખો દિવસ શમણા વહેતા જાય મારા શાંત કોલાહલ મહીં
છેલ્લી પહોરે તુય ઝાકળથી ભરેલી પ્યાસ લઇ નેઆવશે

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’
ગાલગાગા-ગાલગાગા-ગાલગાગા-ગાલગાગા-ગાલગાગા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.