નથી થાવુ મારે સીતા રામ ની

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

નથી થાવુ મારે સીતા રામ ની.
તોય રોજ આપુ અગ્નિપરીક્ષા ચારિત્ર માટે.
નથી થાવુ મારે સાવિત્રી સત્યવાન નીય
તોયે રોજ લડુ યમરાજ સાથે પ્રાણ રક્ષા માટેય
નથી થાવુ અહલ્યા શીલા માંથી મારે.
તોય રોજ બનુ શબ્દો ના ભાર થી શીલા સ્વજન માટે.
નથી થાવુ કુષ્ણા કે યાગ્નેયી.
તોય નજરો થી ચીરહરણ અનુભવુ સન્માન માટેય
નથી થાવુ મારે વૃંદા કે તુલસી.
તોય રોજ છેતરાવ જીત માટે.
નથી ગણાવુ જગતજનની, શક્તિ રુપ નારી અનેક.
તોય રોજ કનડે ને રોદે તેના પગ તણે.
પુરુષાર્થ ના ગાણા ગાનાર સ્ત્રીઆથઁ ભુલી જાય.
તોયે સંસાર ના ગણે તેના ગૃહિણીધમઁ ને.
‘કાજલ’ સ્ત્રી ના સન્માન કાજે શું શું કરે.
માન ઇનામ થી નવાજે દેખાડા માટે.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.