જો આવ્યું એક વાદળ

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

જો આવ્યું એક વાદળ કોરુકટ વરસાદ હું ક્યાંથી લાવું?
વરસતા મૃગજળમાં, કાયમી ભીનાશ હું ક્યાંથી લાવું?

અભાવોના ઉગ્યાં છે ફૂલ ઇચ્છા હચમચાવી જ્યાં સઘળી
ને લીલીછમ બધી યાદોની એ લીલાશ હું ક્યાંથી લાવું?

ચમકતો કાચનો ટુકડો હિરા જેવો દિસે અજવાળામાં
ને અંધારાથી લથપથ આભમાં અજવાશ હું ક્યાંથી લાવું?

લે ગંજીપાની બાજીમાં મે ચણ્યો મ્હેલ રૂપાળો આખો
સતત જીતે તું એવી બાજીની એ તાસ હું ક્યાંથી લાવું?

તું સામે હોય તો ગમતુ રૂપ મારૂં આયનાંમાં ઉભરે છે
વિના તારા, ચહેરા પર નવી લાલાશ હું ક્યાંથી લાવું?

તમારી છે તો એ કાયમ તમારા હાથમાં સચવાઇ જાશે
હથેળીમાં નવી રેખાનો એ આભાસ હું ક્યાંથી લાવું ?

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.