ઉંચો આ કોલર છે તો છે.

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

નીતિમત્તા નાં ધોરણ છે તો છે.
ઉંચો આ કોલર છે તો છે.

સાધન નહીં સાધ્યની જ કરી સાધના,
સંઘર્ષ માટે લીલાં તોરણ છે તો છે.

ભલે હારું જીવનનું મહાભારત,
સત્ય પ્રત્યે સોફ્ટ કોર્નર છે તો છે.

ઓગળવું પડે ભલે થવાં કેટાલિસ્ટ,
જાત વ્હિસ્ટલ બ્લોઅર છે તો છે.

ભગવાને રચ્યો દેવ-દાનવની વચ્ચે,
માનવ એટલે મિડીઓકર છે તો છે.

છું અયાચક હું સામાં ધરીશ તાંદુલ,
ખુમારી માંહ્યલાની ઓવનર છે તો છે.

તમે કહી શકો જિદ્ આ પ્રણ ને,
ભીષ્મ પ્રકૃતિ સ્ટબર્નર છે તો છે.

દેવદુર્લભ સ્થિતપ્રજ્ઞતાનું છે વરદાન,
પ્રેમ,કરુણાનું કન્ડિશનર છે તો છે.

કાન્હો તારો તને મુબારક રાધા,
વંશ મારો મીરાનો વૈરાગણ છે તો છે.

– મિત્તલ ખેતાણી

( કાવ્ય સંગ્રહ ‘છે તો છે’ માં થી )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.