Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org
Gujarati

રોજ ‘આઈ લવ મી’ બોલો ને

‘આઈ લવ યુ’ તો હાલતાં નેં કૈકને બોલો છો
રોજ ‘આઈ લવ મી’ બોલો ને

ગામ નાં ચોપડાં ખોલો છો
ખુદ નાં ખોપડાં ખોલો ને

યાદ કરવા ટાણે ટાલ ખંજવાળો
જે ભુલવાનું છે એ ભૂલો ને

કહો ભગવાનના મહેતાજીને,માપ ક્યાં ઓકે?
ધરમ કાંટે નિવેદની જેમ તોલો ને

કર્મ ને નવધા ભક્તિ નાં જોર પછી
બોલશેે પ્રભુ,શું જોઈએ બોલો ને?

આ અટકાવે છે તે આત્મા છે
અંદર માસ્તર ખખડાવે છે તે આત્મા છે
દ્વાર એનાં માટે ય ખોલો ને

આવશે નહિ રામ વારે ઘડીએ નૌકામાં
સત્ય-પ્રેમ-કરુણાથી પગ ધોઇ લો ને

‘આઈ લવ યુ’ તો હાલતા ને કૈકને બોલો છો
રોજ ‘આઈ લવ મી’ બોલો ને

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.