Gujarati

મારા વ્હાલા હૈયું

મારા વ્હાલા હૈયું સંભાળતો રહેજે
સાચા રસ્તાઓ તું દેખાડતો રહેજે

માયાનો કાદવ તો લાગે સુવાળો બહુ
પગ ખુંપે જ્યારે તું કાઢતો રહેજે

મર્કટ જેવું મન છે કુદતું રહે કાયમ
ચંચળતા એ મનની તું નાથતો રહેજે

જુગટા જેવી લાગે મોહ ને માયા
દેવું વધતાં હુંડી તું આપતો રહેજે

માણસનાં મનમાં શું છે જાણશું ક્યારે
મારા મનમાં કાયમ તું જાગતો રહેજે

મારું તારું કરતા જીવન ગયું આખું
જાતી વેળા અગ્નિને તું ઠારતો રહેજે

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.