Gujarati

મારા રુધિરની હું હવે

મારા રુધિરની હું હવે સ્યાહી બનાવી દઉં.
હૈયાના કાગળ પર નામ તારું જ લખાવી દઉં.

લકીર નથી તારા નામની હથેળી પર શું થયું,
નામ તારું લખવા, રેખાઓ જ મીટાવી દઉં.

કોલ આપ્યો તને, સાથ જીવવાનો હવે તો,
મૌતને પણ એકવાર હવે પાછું હટાવી દઉં.

જમાનો રોકી નહિં શકે મિલન હવે આપણું,
સાચા પ્રેમની હવેતો તાકાત જતાવી દઉં

“કાજલ” પ્રેમમાં ફના થયા પ્રેમીઓ આજતક,
હવેતો સામે ચાલી સાથે જીવી બતાવી દઉં.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.