Gujarati

મન, જરા ધીરજ તું ધર.

મન, જરા ધીરજ તું ધર.
દાવ છે મારી ઉપર.

કેમ હું પગલું ચુકું ?
આ સમયની છે નજર.

હું તરસ ને પોંખુ છું,
એટલે છું તરબતર.

શું કહું એના વિશે?
હોય જે આઠે પ્રહર.

કોઈ ને આપી જગ્યા,
થઇ જવાયું હું થી પર.

કેમ છો ? ના પ્રશ્નથી,
પૂછી લઉં મારી ખબર.

છાંયડાનો અર્થ શું ?
ચૈત્રના તડકા વગર.

મારી સાથે હોઉં છું,
એ સ્મરણની છે અસર.

જિંદગી શું છે કહું ?
સ્થિર થાવાની સફર.

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.