Gujarati

મનગમતી ક્ષણ, તડકે મૂકી

મનગમતી ક્ષણ, તડકે મૂકી.
પોત નવું વણ, તડકે મૂકી.

હાશ. . કરી મન હેઠું બેઠું,
ભીતરના વ્રણ, તડકે મૂકી.

શુભ-ફળના સંકેત ગણું છું,
તેર-તણાં ત્રણ, તડકે મૂકી.

દરિયો મેઘ થઈ ના વરસ્યો,
તો, પીધું રણ. . તડકે મૂકી.

પગભર થાશે એ આશાએ –
કાચી સમજણ, તડકે મૂકી.

ખાલી થઈને, ભીનું થ્યું મન,
કોરા સગપણ, તડકે મૂકી.

દુઃખ ઉચક્યું છે ડાબા હાથે,
તારણ, કારણ, તડકે મૂકી.

રોજ હવે ઊગાળું અવસર,
તિથિ, તોરણ. . તડકે મૂકી.

હું ગઝલોથી આપું ઓળખ,
ધારા, ધોરણ, તડકે મૂકી.

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.