Gujarati

બાળગીત | સુગંધ ઘેલા

સુગંધ ઘેલા પતંગિયા,ગંધે સુગંધે બહુ લહેરાય

ઉડતી હવાને સંગે જાય
પંખ ફેલાવે ગીતો ગાય
ડાળ ડાળીઓ ઘૂમતા જાય
કળીકળીને ચૂમતાં જાય

સુગંધ ઘેલા પતંગિયા,ગંધે સુગંધે બહુ લહેરાય

હળવી ફૂંક લગાવે ફૂલને,
રસ, ઘૂંટે ઘૂંટે પીતાં જાય.
પુલકી ઉઠતી પાંદડીઓ
પરાગ પામી ખીલતી જાય

સુગંધ ઘેલા પતંગિયા,ગંધે સુગંધે બહુ લહેરાય

ફૂલ કેરી પાંખડી કોમળ
એ પણ હલકાં ઉડતાં જાય.
ઊંચનીચ ના ભાવ નથી
એતો એકમેકને રંગી જાય

સુગંધ ઘેલા પતંગિયા,ગંધે સુગંધે બહુ લહેરાય

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.