Gujarati

ત્રીપદી હાઈકુ

કાલ ભૂલીયે
આજ જીવી લઈએ,
સુખી રહીએ .💐

એક બીજાને.
ગમતું આચરીએ,
હસી લઈએ .😍

હું ને તું સાથી.
કદીક ઝગડીયે,
સ્નેહ કરીએ. 💝

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.