Gujarati

તૂટેલી ઝાંખી પડી ગયેલી

તૂટેલી ઝાંખી પડી ગયેલી ઇંટોની પાસે જતા એક અજીબ મહેકથી નાક ભરાઈ ગયું
એક ચુંબક જેમ લોખંડને ખેચાણ આપે તેમ ઘણી નાં હું કરતા ખેચાતી ચાલી

આટલી પાસે આવીજ ગઈ છું તો થયું અંદર ઝાંકી લઉ એક વારમાં શું બગડી જશે?
નાની બખોલમાં ચહેરો અંદર ખોસી ચોતરફ નજર ફેરવતા આશ્ચર્ય થયું

બધું એમજ હતું જેવું વર્ષો પહેલા હતું, તાજગી ભર્યું જીવંતતાથી થનગનતું.
શું કારણ હશે? અહી કોઈ આસપાસ દેખાતું નથી, બહાર કરોળિયાના જાળા છે.

ત્યાં તો એક અવાજ ગુંજ્યો, આવ આ તો તારા આગમન ના એઘાણા થયા છે.
તારા પગલા પડયાને પતઝડ વીતી ગઈ અને વસંતે ફૂલો વેરી ઓવારણા ભર્યા છે.

આ મારા પડેલા પગલાનું કારણ હશે કે આ જગ્યા સાથે મારી યાદોનું ભારણ હશે,
નજરોમાં સચવાએલી લીલાશનું કારણે હશે કે બધું સુંદર અને મહેકતું લાગ્યું હશે.

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.