Gujarati

જો ચાલો તો મારગ

જો ચાલો તો મારગ ખરો પણ મળે છે.
તમસ, તેજનો આશરો પણ મળે છે.

તું અફસોસ, ફરિયાદ નેવે મૂકીને,
મળે ખુદને તો અવસરો પણ મળે છે.

નથી માત્ર શબ્દો આ બારાક્ષરીમાં,
થયા મંત્ર એ અક્ષરો પણ મળે છે.

વિચારો ય તાજા રહ્યા એક વાતે,
કે, મોસમ મુજબ વાયરો પણ મળે છે.

નજારો ગણો કે દિલાસો લઈ લ્યો,
પહાડોની વચ્ચે ઝરો પણ મળે છે.

જરા સ્થિર થાવા કવાયત કરો તો,
સવાલો અને ઉત્તરો પણ મળે છે.

બધી શક્યતાઓ તમારી તપાસો,
અહીં આભ ને ઉંબરો પણ મળે છે.

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.