Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org
Gujarati

ચાંદ આકાશે પીછો કરે છે

ચાંદ આકાશે પીછો કરે છે
જોઈ રૂપાળી આભે ઝરે છે

એકલી જાણી મુને સતાવે
રોજ રાતે એ ફેરા ફરે છે

જો ઈશારો નીહાળે રવી નો
કેટલો રીષે પાછો સરે છે

પૂનમે લાગે આખો મઝાનો
બીજ માં એ ડોકાઈ મરે છે

થાર ભરી જો ચાંદી વહેંચે
ને અમાસે અંધારે ચરે છે

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.