Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org
Gujarati

ચંદ્ર માંની કળા જેમ જીવન

ચંદ્ર માં ની કળા જેમ જીવન વહી જાય.
ને ચાંદની શીતળ મધુકર રહી જાય.
સૂયઁ ના પ્રખર તાપ જેમ દિવસો ખસી જાય.
ને વાદળ બની છાંવ જીવન માં ઢળી જાય.
જીદગી તો પડછાયા જેમ બની જાય.
કયારેક ટુંકી કયારેક લાંબી રહી જાય.
તંબુરા ના તાર જેમ જીંદગી બાંધી જાય.
નહી અતિ ઢીલ નહી ખેંચ, મધ્યમ બની વહી જાય.
સાગર ના મોજાં જેવી ઉછળપાટ રહી જાય.
ને જીદગી સરિતા જેમ જેમ જેમ ખળખળ સરી જાય.
શું ‘કાજલ’ આ જીવન આમજ પુરુ સરી જાય.
ના!એતો આમજ જીવન જીવી જાય.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.