Gujarati

કૈંક તો મારુંય ધાર્યું થઈ જશે

કૈંક તો મારું ય ધાર્યું થઈ જશે,
એક પાનું ખાસ પાનું થઈ જશે.

જ્યાં બહાનું સાવ સાચું થઈ જશે,
ત્યાં પછી મળવું મજાનું થઈ જશે.

જો, તમે તમને જ મળવા જઈ શકો,
શક્ય છે દર્પણ દિવાનું થઈ જશે.

હાથ બ્હારે જાય નહિં જોવું પડે,
મન નહીં તો આઘું-પાછું થઈ જશે.

એનું હોવું શ્વાસનો પર્યાય છે,
ચિત્ર થોડું છે કે ઝાંખું થઈ જશે.

ઠીબ પાણીની તમે મૂકી જુઓ,
સાવ સૂકુ ઝાડ ગાતું થઈ જશે.

પ્રશ્ન નડતા હોય છે એ સાચું પણ,
આખરે તો એ જ ભાથું થઈ જશે.

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.