Gujarati

ઉડી જા પંખી

ઉડી જા પંખી
સ્વદેશ પરત ફર
કોણ તારુ ત્યાં.

જીવન ચક્ર
લાખ ચૌરાશી ફયાઁ
જેમ ના તેમ.

મન મોતી ને
આ મન જ છીપ
મરજીવો તું.

પીડા કાયમી
સંગાથી, જીવન ની
તોય ભાગે તું?

ચલ મીતવા
અજાણ સફર રે
પંથીક બની.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.