Gujarati

અહીં કાચ ને પથ્થરો

કરો પણ અહીં ને ભરો પણ અહીં છે.
તમસ, તેજનો આશરો પણ અહીં છે.

તું અફસોસ, ફરિયાદ નેવે મૂકીને,
મળે ખુદને તો અવસરો પણ અહીં છે.

નથી માત્ર શબ્દો આ બારાક્ષરીમાં,
થયા મંત્ર એ અક્ષરો પણ અહીં છે.

તમે ફૂલ માફક ખીલો ને ખરો તો,
આ મોસમ મુજબ વાયરો પણ અહીં છે.

પુરાવો નજરનો ને દ્રષ્ટિનો મળશે,
પહાડોની વચ્ચે ઝરો પણ અહીં છે.

વલણ સ્થિર થાવાનું હૈયે હશે તો,
સવાલો અને ઉત્તરો પણ અહીં છે.

બધી શક્યતાઓ તમારી તપાસો,
અહીં કાચ ને પથ્થરો પણ અહીં છે.

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.