Gujarati

અનુભવ ગજા બ્હારનો

અનુભવ ગજા બ્હારનો પણ મળે છે
વળી ખુદને મળવા સમો પણ મળે છે

હકીકતને હળવી કરે એક પળમાં,
નજર સામે એ કલ્પનો પણ મળે છે.

સવાલો છે એથી આ હોવું ટક્યું છે,
દિલાસો એ હૈયાવગો પણ મળે છે.

ઘડી બે ઘડી ફૂલો શણગારે ખુદને,
એ ઝાકળભીનો આયનો પણ મળે છે.

મળે છે ઘણું યે જો ધીરજ ધરો તો,
તરસને કદીક વીરડો પણ મળે છે.

સમયસર થવામાં અહીં ફાયદો છે,
સમયનો અસલ વારસો પણ મળે છે

અગર “હું ” ને વારો, ટપારો, પ્રમાણો,
ને, ધારો તો “હું ” જાગતો પણ મળે છે.

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.